Hvorfor spørge?

EUs kemikalielov giver forbrugere ret til viden om problematisk kemi, de såkaldte kandidatliste-stoffer, i forbrugerprodukter. Forhandlerne skal svare inden for 45 dage.

Du er faldet for et godt tilbud på en fladskærms TV til stuen, men har hørt om afgasning af bromerede flammehæmmere, og vil egentlig gerne vide, om de er brugt i netop dette TV. Det kan du måske få, ved at spørge i butikken, eller ved at henvende dig via Tjek Kemien. Flere af de bromerede flammehæmmere står nemlig på EUs kandidatliste over stoffer med problematiske egenskaber.

Kandidatlistestoffer kaldes "Substances of Very High Concern (SVHC)"

Virksomheder, som markedsfører produkter (kaldet artikler i lovgivningen) med kandidatlistestoffer i mængder over 0,1 vægtprocent, har nemlig pligt til at oplyse dig om indholdet i artiklen og/eller artiklens emballage, hvis de bliver spurgt. Det fremgår af artikel 33 i EU's kemikalie lov REACH forordningen, hvor det også er præciseret, at forbrugeren skal have svar indenfor 45 dage. Samtidig skal der også gives tilstrækkelig information til, at artiklen kan anvendes sikkert. Grunden til at virksomhederne har 45 dage er, at produkter ofte er sammensat af mange komponenter med dertil hørende underleverandører.  

Reglen gælder for de produkter, der kaldes ”artikler”

– dvs. produkter med en fast form, f.eks. møbler, tøj, elektronik, mens kemiske blandinger som f.eks. kosmetik, rengøringsmidler, husholdningskemikalier, maling mv. ikke er omfattet. Her kan du dog spørge til emballagen.

Du hjælper andre forbrugere

Ved at spørge til kandidatlistestofferne hjælper du til med at sætte fokus på området, du får viden om kemikalierne i de varer, du køber, og du kan hjælpe andre forbrugere til at få enkel adgang til viden om disse stoffer. Et svar kan altså hjælpe mange, både forbrugere og virksomheder. Din forespørgsel kan betyde, at den næste, der spørger, får svar med det samme. Som forbrugere hjælper vi således hinanden, så vi ikke altid skal vente op til 45 dage med at få et svar, fordi svaret allerede er lagret i en database.

Emne: