De problematiske stoffer på kandidatlisten

Per 12. januar 2017 er der optaget 173 stoffer på kandidatlisten - EUs liste over særligt problematiske stoffer.

Der er 197 stoffer på listen per 16. januar 2019

Listen er dynamisk og udvides efterhånden som nye stoffer optages på listen af Det Europæiske kemikalieagentur (ECHA) i Helsinki i Finland.

På listen er stoffer som cadmium, visse ftlater (bl.a. DIBP, DEHP, BBP og DBP), nonylphenol og akrylamid.

Listen kan læses her i sin fulde længde på ECHAs hjemmeside.