De problematiske stoffer på kandidatlisten

Per 12. januar 2017 er der optaget 173 stoffer på kandidatlisten - EUs liste over særligt problematiske stoffer.

Listen er dynamisk og udvides efterhånden som nye stoffer optages på listen af Det Europæiske kemikalieagentur (ECHA) i Helsinki i Finland.

På listen er stoffer som cadmium, visse ftlater (bl.a. DIBP, DEHP, BBP og DBP), nonylphenol og akrylamid.

Listen kan læses her i sin fulde længde på ECHAs hjemmeside.