Kandidatliste-stoffer

Kandidatlisten er en EU-liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske, fordi de enten er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, skadelige for forplantningen, ændrer arveanlæg eller er særligt miljøskadelige.

Blandt kandidatlistestofferne er bl.a. visse ftalater, bromerede flammehæmmere, perflourerede forbindelser mv.

Når en artikel indeholder kandidatlistestoffer, er det ikke ensbetydende med, at det er farligt, men man kan som forbruger ønske at undgå stofferne på grund af deres uønskede egenskaber.

Det er hensigten at brugen af stofferne på listen skal udfases over tid. Der er derfor allerede nu produkter, som ikke må indeholde visse kandidatliste stoffer. For eksempel:

  • Der regler for brugen af ftalater i legetøj
  • Fødevareemballage må ikke afgive kemiske stoffer i sundhedsskadelige mængder til maden
  • Visse blyforbindelser er forbudt i en række produkter og
  • Flammehæmmeren HBCDD er optaget på Stockholmkonventionen, som et stof, der skal udfases på globalt plan.

Kandidatlisten opdateres løbende med nye kemikalier, og der var 235 stoffer på listen per juni 2023 Læs mere om stofferne her