Kemikalier

Der er kemi i alt, men ikke al kemi er skadelig eller problematisk. Og der er hjælp at hente flere steder, hvis du vil undgå den problematiske kemi.

Der er 233 stoffer på listen per 18 januar 2023

Kandidatlisten er en EU-liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske, fordi de enten er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, skadelige for forplantningen, ændrer arveanlæg eller er særligt miljøskadelige.

EUs kemikalielov giver forbrugere ret til viden om problematisk kemi, de såkaldte kandidatliste-stoffer, i forbrugerprodukter. Forhandlerne skal svare inden for 45 dage.