Har I modtaget et brev?

Hvis en forbruger henvender sig med en forespørgsel, om der er kandidatliste stoffer i jeres produkter, så kan du følge nedenstående vejledning.

Undersøg om artiklen* indeholder dele med mere end 0,1 vægt % (i de enkelte dele) af et eller flere stoffer fra kandidatlisten. Du er forpligtet til at svare på forespørgslen inden 45 dage, hvis artiklen indeholder et eller flere stoffer fra kandidatlisten.

* Du kan læse om definitionen på en artikel på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forbrugerappen Tjek Kemien er udarbejdet i EU projektet LIFE AskREACH. Vi anbefaler, at du opretter en profil på projektets virksomhedsbrugerflade, som er udarbejdet til at hjælpe virksomheder med at håndtere forespørgsler om indholdet af kandidatlistestoffer (https://www.askreach.eu/app-database). Her kan du vælge at gemme dit svar i databasen, så det ligger klar til den næste forbruger, som skulle spørge ind til kandidatlistestoffer i produktet. På den måde undgår du at skulle håndtere fremtidige henvendelser manuelt, samtidig med at forbrugeren får svar med det samme, og dine produkter vil blive vist i appens søgefunktion. Hvis du ønsker hjælp til oprettelse og anvendelse af systemet, så kan du stille dine spørgsmål til tjekkemien@mst.dk

Hvis du ikke ved, om artiklen indeholder dele med kandidatlistestoffer, kan du forhøre dig hos din leverandør, som er forpligtet til at videregive informationen til dig. Du kan også søge råd hos din brancheforening og få flere oplysninger om reglerne i Miljøstyrelsens REACH helpdesk. Skriv til reachspm@mst.dk

Se også:

  1. Indrapporter varer
  2. Virksomhedernes forpligtelser