Har I modtaget et brev?

Hvis en forbruger henvender sig med en forespørgsel, om der er kandidatliste stoffer i jeres produkter, så kan du følge nedenstående vejledning.

Tjek om artiklen indeholder dele med mere end 0,1 vægt % (i de enkelte dele)af et eller flere stoffer fra kandidatlisten og svar på forespørgslen inden 45 dage.
Du kan vælge at følge dette link og udfylde informationerne:

Indrapporter varer

  • Angiv om produktet indeholder kandidatlistestoffer (ja/nej).
  • Hvis dit produkt indeholder kandidatlistestoffer, indtaster du for hvert stof/placering:
    1) Stofnavn/CAS nr *
    2) Mængde i %
    3) Hvor stoffer forefindes , hvilken del af artiklen*
    4) Information om sikker brug.

*Pkt. 1 og 3 er obligatoriske.

Du kan også vælge at sende et svar pr mail.

Hvis du ikke ved, om artiklen indeholder dele med kandidatlistestoffer, kan du forhøre dig hos din leverandør. Du kan også søge råd hos din brancheforening, og få flere oplysninger om reglerne i Miljøstyrelsens REACH helpdesk. Skriv til reachspm@mst.dk

Se også: Virksomhedernes forpligtelser