Virksomheders forpligtelser

EUs kemikalielov (REACH), som er gældende i alle 27 EU-lande, herunder Danmark giver forbrugerne ret til viden om kandidatliste-stoffer i forbrugerprodukter. Som leverandør er man forpligtet til at svare forbrugerne inden 45 dage.

Virksomheder, som markedsfører artikler med kandidatlistestoffer i mængder over 0,1 vægtprocent i de enkelte dele, har pligt til at oplyse en forbruger om indholdet, hvis de bliver spurgt. Det fremgår af artikel 33 i REACH forordningen, hvor det også er præciseret, at forbrugeren skal have svar indenfor 45 dage. Samtidig skal der også gives tilstrækkelig information til, at artiklen kan anvendes sikkert. Der er ikke pligt til at svare forbrugeren, hvis artiklen ikke indeholder kandidatlistestoffer.

Reglerne gælder for de produkter der kaldes "artikler" – dvs. produkter med en fast form, f.eks. møbler, tøj, elektronik, mens kemiske blandinger som f.eks. kosmetik, rengøringsmidler, husholdningskemikalier, maling mv. ikke er omfattet. For disse produkter har forbrugeren dog ret til information om emballagen.

Vær opmærksom

Forbrugerne har også mulighed for at spørge direkte i butikken, om en artikel indeholder kandidatlistestoffer. Pligten til at videregive oplysninger gælder enhver leverandør af en artikel, og er ikke betinget af et køb.

Der er pligt til at oplyse, at kandidatlistestoffet (eller stofferne) findes i artiklen, men ikke pligt til at angive den nøjagtige koncentration. Der er heller ikke pligt til at svare forbrugeren, hvis produktet ikke indeholder kandidatlistestoffer.

I EU projektet LIFE AskREACH, hvor Tjek Kemien hører under, er der blevet udviklet en virksomhedsbrugerflade med tilhørende database, som skal hjælpe virksomheder med at besvare forespørgsler fra forbrugerappen Tjek Kemien.

Læs mere på projektets hjemmeside: https://www.askreach.eu/app-database/

 

Læs mere om dine forpligtelser på Miljøstyrelsens hjemmeside:  

https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/kandidatlistestoffer-og-informationspligter/