Virksomheders forpligtelser

EUs kemikalielov (REACH), som er gældende i alle 28 EU-lande, herunder Danmark giver forbrugerne ret til viden om kandidatliste-stoffer i forbrugerprodukter. Som leverandør er man forpligtet til at svare forbrugerne inden 45 dage.

Virksomheder, som markedsfører artikler med kandidatlistestoffer i mængder over 0,1 vægtprocent i de enkelte dele, har pligt til at oplyse en forbruger om indholdet, hvis de bliver spurgt. Det fremgår af artikel 33 i REACH forordningen, hvor det også er præciseret, at forbrugeren skal have svar indenfor 45 dage. Samtidig skal der også gives tilstrækkelig information til, at artiklen kan anvendes sikkert.

Reglerne gælder for de produkter der kaldes "artikler" – dvs. produkter med en fast form, f.eks. møbler, tøj, elektronik, mens kemiske blandinger som f.eks. kosmetik, rengøringsmidler, husholdningskemikalier, maling mv. ikke er omfattet. For disse produkter har forbrugeren dog ret til information om emballagen.

Informationsfolder:

Vær opmærksom

Forbrugerne har også mulighed for at spørge direkte i butikken, om en artikel indeholder kandidatlistestoffer. Pligten til at videregive oplysninger gælder enhver leverandør af en artikel, og er ikke betinget af et køb.

Der er pligt til at oplyse, at kandidatlistestoffet (eller stofferne) findes i artiklen, men ikke pligt til at angive den nøjagtige koncentration.

Læs mere om dine forpligtelser på Miljøstyrelsens hjemmeside - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/reach/Kandidatlisten/

Læs myndighedernes vejledning for artikelleverandører - http://mst.dk/media/mst/9106895/guidance_for_suppliers_of_articles_en.pdf 

On-line indberetning

Forbrugerrådet og Miljøstyrelsen har sammen med GS1 Danmark oprettet et online værktøj, hvor du som producent eller fohandler kan up-loade information om dine produkter. På den måde kan du forebygge en masse forespørgsler, i og med informationen allerede er tilgængelig, når forbrugeren spørger, og som derved får svar med det samme.

Det er ligeledes muligt at opdatere og tilføje/fjerne produkter efterhånden som jeres sortiment ændrer sig.

Indrapporter varer

Læs mere om dine forpligtelser på Miljøstyrelsens hjemmeside.