all

og du er godt igang med at tjekke kemien

Did you receive a letter? Check whether any component of the article contains more than 0.1 % weight by weight in the individual parts of one or more substances included on the Candidate List and reply to the request within 45 days.

Her kan du få et overblik over, hvilke stoffer der er tale om, stille spørgsmål til Forbrugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen, samt læse gode råd om, hvordan du kan undgå den problematiske kemi i din hverdag.

Forbrugerne har ret til, at spørge om produkter indeholder stoffer fra EU's kandidatliste. Her kan du, som fx virksomhedesejer eller leverandør, finde svar på, hvordan du skal agere, når forbrugerne henvender sig.

”Tjek Kemien” er en informationskampagne lavet i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk. Kampagnen skal hjælpe forbrugerne til at få viden om kandidatlistestoffer i forbrugsartikler (produkter og varer).

Formålet med denne side er at beskrive baggrunden for kampagnen, Forbrugerrådet og Miljøstyrelsens arbejdsfordeling, samt at linke til enten presse eller Claus, hvis fx pressen, virksomheder eller andre vil vide mere.

Her kan du se spørgsmål og svar, der vedrører ”Tjek Kemien”-projektet og kandidatliste-stoffer.

Her kan du stille spørgsmål angående kemikalier, kampagnen eller produkter mm. Spørgsmålet bliver sendt til Forbrugerrådet Tænk Kemi, Claus Jørgensen, projektchef.

Via denne hjemmeside kan du indrapportere dine varer med eller uden kandidatlistestoffer. Klik på linket og følg anvisningerne.

EUs kemikalielov (REACH), som er gældende i alle 28 EU-lande, herunder Danmark giver forbrugerne ret til viden om kandidatliste-stoffer i forbrugerprodukter. Som leverandør er man forpligtet til at svare forbrugerne inden 45 dage.

Sider