all

Her kan du få et overblik over, hvilke stoffer der er tale om, stille spørgsmål til Forbrugerrådet Tænk Kemi og Miljøstyrelsen, samt læse gode råd om, hvordan du kan undgå den problematiske kemi i din hverdag.

Tjek Kemien appen hedder Scan4Chem på engelsk og er lanceret i 16 lande i Europa. Sammen med forbrugere i hele Europa kan du hjælpe til med at få viden om hvor de særligt problematiske stoffer forekommer.

Did you receive a letter? Check whether any component of the article contains more than 0.1 % weight by weight in the individual parts of one or more substances included on the Candidate List and reply to the request within 45 days.

Forbrugerne har ret til, at spørge om produkter indeholder stoffer fra EU's kandidatliste. Her kan du, som fx virksomhedesejer eller leverandør, finde svar på, hvordan du skal agere, når forbrugerne henvender sig.

Uønsket kemi? Scan nu!
Tjek Kemien
er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk Kemi, samt 21 europæiske partnere. Tjek Kemien appen skal hjælpe forbrugerne til at få viden om kandidatlistestoffer i forbrugsartikler (produkter og varer).

16. jan 2020

Med appen Tjek Kemien kan du stå sammen med europæiske forbrugere om at skabe viden om uønsket kemi. Hent appen, og hjælp med at scanne produkter.

Her kan du se spørgsmål og svar, der vedrører ”Tjek Kemien”-projektet og kandidatliste-stoffer.

Her kan du stille spørgsmål angående kemikalier, kampagnen eller produkter mm. Spørgsmålet bliver sendt til Forbrugerrådet Tænk Kemi, Claus Jørgensen, projektchef.

Via denne hjemmeside kan du indrapportere dine varer med eller uden kandidatlistestoffer. Klik på linket og følg anvisningerne.

EUs kemikalielov (REACH), som er gældende i alle 28 EU-lande, herunder Danmark giver forbrugerne ret til viden om kandidatliste-stoffer i forbrugerprodukter. Som leverandør er man forpligtet til at svare forbrugerne inden 45 dage.

Sider